Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Przydomowa oczyszczalnia ścieków to system służący do oczyszczania ścieków wytwarzanych w budynku, który nie ma dostępu do sieci kanalizacyjnej. Przydomowe oczyszczalnie są stosowane w domach jednorodzinnych, gospodarstwach rolnych, obiektach przemysłowych czy turystycznych.

Przydomowa oczyszczalnia składa się z kilku elementów:

  1. Zbiornik osadnikowy – pierwszy etap oczyszczania ścieków, w którym następuje rozdział ścieków na ciecz i osad. W zbiorniku osadnikowym osad opada na dno, a czysta ciecz jest odprowadzana do kolejnego etapu oczyszczania.
  2. Zbiornik biologiczny – etap drugi, w którym następuje rozkład zanieczyszczeń organicznych w ściekach przez mikroorganizmy. W zbiorniku biologicznym odbywa się proces biologicznego oczyszczania, który jest zasadniczym etapem oczyszczania ścieków.
  3. Zbiornik aeracyjny – etap trzeci, w którym zachodzi proces utleniania i mineralizacji pozostałości organicznych, co pozwala na zmniejszenie ilości zanieczyszczeń w wodzie.
  4. Zbiornik z osadem czynnym – ostatni etap oczyszczania, w którym czysta woda jest przepompowywana do zbiornika magazynującego lub do odprowadzenia na grunty.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków wymagają regularnego serwisu, w tym opróżniania osadu, czyszczenia i konserwacji elementów technologicznych, takich jak pompy, zawory, itp. Ważne jest także spełnienie wymagań dotyczących projektowania, instalacji oraz eksploatacji przydomowych oczyszczalni, wynikających z przepisów prawa i norm technicznych.